Onderwerp : GSM, Obex en BlueTooth

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Wo Aug 27 18:31:25 BST 2008


On Wed, 27 Aug 2008, YP wrote:

> Neem me niet kwalik Martijn, maar waarom moet men altijd iets dat prima
> werkt gaan verajneren om het zo eventueel naar de vaantjes te helpen. ik 
> bedoel de rest werkt prima; heeft niemand onder Feisty een gsm per bluetooth
> met zijn/haar pc of lap verbonden ? (ik vermoed dat het veel simpelder is
> onder Hardy; nu ja de laptop is in Hardy; maar m'n vriendin wil het ook
> graag op haar Feisty bak hebben, tenzij het echt niet mogelijk is) 

In oktober verloopt de support op feisty.. dus geen security-updates
meer, lastiger upgraden naar gutsy, etc.

Hardy is een LTS-release, die voor de desktop 3 jaar stabiel blijft, met
updates.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080827/19522c8d/attachment.pgp