Onderwerp : Geen letters bij Wine

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Zo Aug 24 14:47:53 BST 2008


On Sun, 24 Aug 2008, r.hofschreuder op live.nl wrote:

> Ik heb een paar Windows programma's via Wine geinstalleerd. In die
> programma's worden de ingevoerde letters door verticale strepen
> weergegeven. Wat doe ik verkeerd en/of hoe kan ik dat verhelpen?

Installeer het pakket 'msttcorefonts' (of ubuntu-restricted-extras, dan
krijg je ook gelijk DVD, DivX, MP3-support, etc.). Daar zitten de
Windows-lettertypes in waar je programma's mogelijk gebruik van willen
maken.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080824/ecd1eb0a/attachment.pgp