Onderwerp : Krijg Wlan niet aan de praat

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Zo Aug 24 14:46:49 BST 2008


On Sun, 24 Aug 2008, Kees Verhagen wrote:

> Voor mij  was dit ook allemaal Spaans of nog erger maar Iemand heeft dit
> voor mij vertaald (Pjotr van het Ubuntu NL  forum), dit was de tekst:

a) dat is alleen voor bepaalde types atheros-kaarten
b) De uitleg is gewoon Engels. En als je het niet snapt kun je altijd
   verder vragen hier.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080824/2b5fa762/attachment.pgp