Onderwerp : Wireless adapter

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Zo Aug 24 11:00:04 BST 2008


On Sun, 24 Aug 2008, willem wrote:

> je hebt ook gtkndiswrapper en auto-ndis om het installeren met  
> ndiswrapper te vergemakkelijken.

Of je volgt gewoon de HOWTO op
https://help.ubuntu.com/community/WifiDocs/Driver/Ndiswrapper

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080824/55b949b9/attachment.pgp