Onderwerp : instaleren programma's

Auteur : Ben Bridts
E-mail : ben op bridts.be
Datum : Vr Aug 22 20:17:45 BST 2008


OFF-TOPIC
Martijn van de Streek wrote:
> On Fri, 22 Aug 2008, Ben Bridts wrote:
> 
> [leegte]
> 
> PGP-signen doet het.. nu nog tekst :)
> 
> Martijn
> 
Dat is leuk... Steek je tijd in het typen van een mailtje, verdwijnt het
ineens (ligt aan mij hoor, blijkbaar vergeet thunderbird alle tekst als
je bij het ingeven van je wachtwoord op annuleren drukt, waarna hij
terug je wachtwoord vraagt en dit blijft doen, tot je het juiste
wachtwoord ingeeft -dit geheel terzijde). Zo belangrijk was mijn
bijdrage nu ook weer niet, en ik vermoed dat er nog wel een gelegenheid
komt waarop ik die kan leveren. Vergeet dus maar dat ik iets stuurde :)

Ben

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080822/41c9a7cb/attachment.pgp