Onderwerp : micro boost van + 20db niet te vinden

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Di Aug 19 20:53:25 BST 2008


On Tue, 19 Aug 2008, Steven Van den Wijngaert wrote:

> Vroeger was er bij alsa mixer een schakelaar beschikbaar die de mic booste
> met +20db en dat maakt het hele verschil.

Heb je al gekeken bij Voorkeuren, als je het juiste apparaat
geselecteerd hebt (probeer eens een (paar) andere apparaten?)

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080819/0c04fb1c/attachment.pgp