Onderwerp : /etc/

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Di Aug 19 17:12:51 BST 2008


On Tue, 19 Aug 2008, Frits Florin wrote:

> Nee, daar ligt het niet aan. Maar ik heb ieee1394 gewoon toegevoegd aan

Dat moet haast wel.

Weet je zéker dat je gekeken hebt bij Locaties -> Persoonlijke map -> in
de linkerbalk op "Bestandssysteem" klikken ? Daar zit 100% zeker weten
'etc' bij..

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080819/944aef2f/attachment-0001.pgp