Onderwerp : kan niet updaten hoe op te lossen

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Di Aug 19 15:38:36 BST 2008


On Tue, 19 Aug 2008, dirk broersma wrote:

> wat is de oorzaak geweest ????
> 
> en hoe is dit op te lossen ??? 

Zo te zien kun je perfect updaten... er is alleen niets te updaten?

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080819/177910b1/attachment.pgp