Onderwerp : /etc/modules

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Di Aug 19 14:09:13 BST 2008


On Tue, 19 Aug 2008, Frits Florin wrote:

> Zoals ik al eerder meldde krijg ik dan het volgende:

Ja, dat is de huidige inhoud van het bestand /etc/modules.

Daaraan voeg je (onderaan) die ieee1394 toe (op een nieuwe regel), je
slaat het bestand op, klaar!

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080819/948e36e7/attachment.pgp