Onderwerp : Firewire

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Di Aug 19 13:31:39 BST 2008


On Tue, 19 Aug 2008, Frits Florin wrote:

> Als ik tracht ieee1394 toe te voegen aan /etc/modules krijg ik het volgende:
> 
> # /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
> #
> # This file contains the names of kernel modules that should be loaded
> # at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.
> 
> fuse
> lp
> sbp2
> 
> In het bestandensysteem komt /etc/modules ook niet voor.
> Wat wordt bedoeld met "to load at boot time" ?

Modules die geladen worden bij het opstarten.

Maar dit geeft aan dat het bestand dus WEL bestaat ("/etc" is
"Bestandssysteem -> etc" in de bestandsbeheerder).. gewoon onderaan
toevoegen en opslaan.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080819/a3377e85/attachment.pgp