Onderwerp : Firewire

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Di Aug 19 12:28:26 BST 2008


On Tue, 19 Aug 2008, Frits Florin wrote:

> Hartelijk dank voor de effectieve hulp tot nu toe. Bij de aanpassingen 
> om firewire te gebruiken moet ik ieee1394 toevoegen aan /etc/modules 
> Maar dit bestand ontbreekt. Of moet ik het als geheel aanmaken?

Ja, als het niet bestaat (wat vreemd zou zijn) kun je het gewoon
aanmaken.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080819/a69f9b7b/attachment.pgp