Onderwerp : Intern netwerk met sharemogelijkheden

Auteur : Ben Bridts
E-mail : ben op bridts.be
Datum : Ma Aug 18 22:35:13 BST 2008


Maurice Diekhorst wrote:
> Beste allemaal.
>  
> Ik heb vandaag eens gebrainstomd over een thuisnetwerk wat ik thuis
> (duh) wil realiseren.
>  
> Het idee is:
> een (Vista)PC die met een (wireless) router met het internet is verbonden.
> Via deze router wil ik (wireless) een Eee (ubuntu)Laptop aansluiten.
> Aan deze Eee (ubuntu)Laptop wil ik een externe HD geshared hebben, en
> tevens een scanner.
>  
> Wat zal ik nodig hebben op mn Eee (ubuntu)Laptop en wat zal ik via de
> (Vista)PC moeten instellen hiervoor?
>  
Kijk eens bij de Ubuntu Server Guide
(https://help.ubuntu.com/ubuntu/serverguide/C/index.html). Of googlen
naar samba (HD) en XSane (scannen)

> Let wel: Het is een thuisnetwerk. Beveiliging wel benodigd, verder
> alleen wat is aangegeven.
>  
> Alvast bedankt voor het meedenken en de tips! =)
>  
> Schematische weergave van gewenste situatie:
>  
> Router - PC
> |
> wireless
> |
> Eee(Laptop) - HD + Scanner
> 


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080818/541789fd/attachment.pgp