Onderwerp : Firewire

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Za Aug 16 18:38:52 BST 2008


On Sat, 16 Aug 2008, Frits Florin wrote:

> Op het gevaar af dat je me een zeur zult vinden: als ik de wijzigingen 
> in etc/udev/rules.d/40-permissions.rules wil aanbrengen, krijg ik het 
> bericht dat ik daarvppr geen 'permission' heb. Wat te doen?

Alt+F2 ("uitvoeren"), en daar dan invullen:
    gksudo gedit /etc/udev/rules.d/40-permissions.rules

'gksudo' zorgt ervoor dat je voor dit ene commando voor deze ene keer
systeembeheerder wordt (na ingeven van je wachtwoord).

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080816/19661915/attachment.pgp