Onderwerp : catalyst driver ATI radeon 256 MB AGP

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Do Aug 14 19:28:51 BST 2008


On Thu, 14 Aug 2008, Richard van der Vlies wrote:

> zou iemand mij door de installatie heen kunnen loodsen, wat ik ook
> probeer het lukt me niet krijg telkens wit scherm.
> heb ook al op internet gezocht, maar wat ik ook probeer geen goed
> resultaat

Voor AGP radeons heb je geen speciale driver nodig. De standaard
geinstalleerde driver zou voldoende moeten zijn.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080814/723b5f0e/attachment.pgp