Onderwerp : mkdosfs -H 32 vraag en USB stick 1G

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Wo Aug 6 18:59:30 BST 2008


On Wed, 06 Aug 2008, Y P wrote:

> Moet ik nu nog als root mkdosfs -H +32 /dev/sdb1 doen eens ik herstart heb,
> of is die stick nu OK ?

Voor de zekerheid: installeer gparted, en maak daarmee een partitie op
de disk en formatteer 'm FAT.. dan zou het vanzelf goed moeten zijn.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080806/6cce8958/attachment.pgp