Onderwerp : Usb drive

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Vr Aug 1 13:52:36 BST 2008


On Fri, 01 Aug 2008, Dieter wrote:

> Als ik een usb-drive aan mijn computer koppel, meldt Ubuntu dat ik geen 
> rechten heb om die drive te lezen.

Wat voor 'n drive is het?
VFAT of NTFS? Wat is de _precieze_ melding die Ubuntu geeft?

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080801/9bf4ccc5/attachment.pgp