Onderwerp : Pakkettenbeheer system error

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Do Sep 20 10:01:36 BST 2007


On Thu, 20 Sep 2007, Joost Brands wrote:

> /Na wat gepruts lukte het me weliswaar alles van Skype helemaal te 
> deleten (op advies van de winkel), maar het probleem blijft. Wellicht 
> moet ik iets doen in het terminalvenster, maar daar ben ik ook al niet 
> zo handig mee.

Hoe heb je skype verwijderd?

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070920/71767cd7/attachment.pgp