Onderwerp : Via nautilus bestanden emailen

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Ma Sep 17 12:47:19 BST 2007


On Mon, 17 Sep 2007, Rein de Vries wrote:

> Thunderbird staat daar alreeds ingesteld als standaard
> e-mailtoepassing.
> Dus daar zit de instelling hiervan wellicht niet ...

Er zit toch echt een 'thunderbird' send-to plugin bij nautilus-sendto.

Mogelijk moet je even uitloggen en opnieuw inloggen na het instellen van
een nieuw emailprogramma?

Anders is het een bug in het 'nautilus-sendto' package in ubuntu
(https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/nautilus-sendto), dat'ie niet
je standaard-mailprogramma oppikt.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 2830 bytes
Desc: niet beschikbaar
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070917/dd069c14/attachment.bin