Onderwerp : Netwerk printen via Samba

Auteur : Peter Klaassen
E-mail : peterklaassen op quicknet.nl
Datum : Wo Sep 12 10:22:41 BST 2007


On Wednesday 12 September 2007 11:03:49 Martijn van de Streek wrote:
> On Wed, 12 Sep 2007, Peter Klaassen wrote:
> > Printer die onder windows gewoon benadert kan worden door users op het
> > lokale netwerk, geeft onder Ubuntu 7.04 en Samba "toegang geweigerd".
> > Dit terwijl volgens mij onder system settings printers alles goed staat.
> >
> > Onder users : all users allowed.
> >
> > Onder printer server staat access en share aan.
>
> De printer hangt dus aan de Ubuntu-machine, waar cups en samba op
> draaien?

ja

> Dan moet je mogelijk je samba nog even leren dat mensen naar de
> cups-printer mogen printen. Of je moet cups leren dat't jobs van samba
> accepteert, of iets in die richting. De logfiles (in /var/log) zouden je
> ook moeten kunnen vertellen welk deel de "access denied"-melding
> oplevert.

In /var/log/cups/error_log staat onderaan

E [12/Sep/2007:11:17:57 +0200] Unable to bind socket for address :::631 - 
Permission denied.
E [12/Sep/2007:11:17:57 +0200] Unable to bind socket for address 0.0.0.0:631 - 
Permission denied.
I [12/Sep/2007:11:17:57 +0200] Listening to /var/run/cups/cups.sock on fd 2...
E [12/Sep/2007:11:17:57 +0200] cupsdStartBrowsing: Unable to bind broadcast 
socket - Permission denied.

Kan je daar wat mee?

Peter