Onderwerp : Netwerk printen via Samba

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Wo Sep 12 10:03:49 BST 2007


On Wed, 12 Sep 2007, Peter Klaassen wrote:

> Printer die onder windows gewoon benadert kan worden door users op het lokale 
> netwerk, geeft onder Ubuntu 7.04 en Samba "toegang geweigerd".
> Dit terwijl volgens mij onder system settings printers alles goed staat.
> 
> Onder users : all users allowed.
> 
> Onder printer server staat access en share aan.

De printer hangt dus aan de Ubuntu-machine, waar cups en samba op
draaien?

Dan moet je mogelijk je samba nog even leren dat mensen naar de
cups-printer mogen printen. Of je moet cups leren dat't jobs van samba
accepteert, of iets in die richting. De logfiles (in /var/log) zouden je
ook moeten kunnen vertellen welk deel de "access denied"-melding
oplevert.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070912/3146b3eb/attachment.pgp