Onderwerp : locale toevoegen

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Wo Sep 12 09:01:42 BST 2007


On Wed, 12 Sep 2007, Rick Stijnman wrote:

> Ik heb ook root access.
> Maar het lukt ook niet vanaf mn ubuntu machine om via terminal een nieuwe
> locale toe te voegen.
> Iemand een idee hoe dit moet?

# apt-get install language-support-nl

is de makkelijkste manier, denk ik

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070912/357c5a5e/attachment-0001.pgp