Onderwerp : Compileren

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Za Sep 1 19:07:38 BST 2007


On Sat, 01 Sep 2007, Arend en Lucie wrote:

> Wie kan mij een tip geven wat betreft het compileren onder Ubuntu.
> Ik wil dit graag leren

Wat wil je compileren?

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070901/04700bfc/attachment.pgp