Onderwerp : nieuwe hardware

Auteur : Amedee Van Gasse
E-mail : amedee op amedee.be
Datum : Do Mrt 1 10:10:47 GMT 2007


On do, 2007-03-01 at 10:08 +0100, Patrick Coeman wrote:
> Ik lees 'Ga van hardware veranderen. Om redenen die mij alleen aangaan
> wil ik op dit huidige systeem (dat ik ga verlaten) mijn oude CRT
> (beeldbuis bedoel ik) monitor aansluiten.'...
> 
> Lees ik nu verkeerd. Dat hij zijn huidige systeem, gaat verlaten. En
> zijn ouwe monitor gaat houden? Als hij zijn oude hardware gaat verlaten.
> Dan vermoed ik dat hij nieuwe. Hardware. Gaat kopen. En dan vermoed ik.
> Dat de nieuwe hardware. Niet de oude hardware is. Dus dat er
> waarschijnlijk ook een nieuwe videokaart. In de nieuwe, computer zit. En
> dan zal X waarschijnlijk wel, geherconfigureerd; Moeten worden...
> 
> Ik hoop, dat de kortere, zinnetjes. Nu beter te lezen. Zijn.

*ROFL*

Ieder heeft z'n schrijfstijl. Ik ben al lang blij als iemand gebruik kan
maken van alinea's en leestekens, en als er niet al te veel ergerlijke
spelingsfauten in de tekst staan.

Is dat in orde, dan wil ik gerust nog wel eens een lange zin met 3 of
meer bijzinnen smaken. ;-)

-- 
Amedee
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070301/899bbe31/attachment-0001.pgp