Onderwerp : Canon op xubuntu 6.06

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Wo Jun 27 10:55:27 BST 2007


On Wed, 27 Jun 2007, H. van Dijk wrote:

> Mijn Canon bjc-250 print niet of wartaal vanaf xubuntu 6.06 met Cups.
> Andere printers geven geen probleem.

>  cat /etc/printcap

Printcap wordt niet echt gebruikt in Ubuntu. Alles gebruikt Cups.

> heb al diverse ppd-files geprobeerd.
> In welke file komt die te staan?
> Of nog beter: wat is de oplossing?

De printer handmatig toevoegen (Systeem -> Beheer -> Printers), en de BJC-250-driver selecteren?

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 829 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070627/68ee8a75/attachment.pgp