Onderwerp : KEYBOARD CIJFERBLOK

Auteur : H.W.B. Lewis
E-mail : h.lewis op quicknet.nl
Datum : Ma Jun 18 18:59:36 BST 2007


ER IS BIJ MIJ EEN PROBLEEM MET MIJN KEYBOARD.
HET CIJFERBLOK WERKT NIET NAAR BEHOREN.
BIJ HET AANSLAAN VAN DE CIJFERS GAAT ALLEEN DE CURSOR NAAR LINKS OF NAAR
RECHTS.
HET NUM LOCK LAMPJE BRAND. OOK HEB IL EEN TWEEDE KEYBOARD GEPROBEERT,
MAAR HET RESULTAAT IS HETZELFDE.
HELP!!!!
EEN BEGINNENDE UBUNTU GEBRUIKER.