Onderwerp : WMV afspelen

Auteur : Paul den Hertog
E-mail : paul op neomedia.nl
Datum : Di Jun 12 07:51:27 BST 2007


Hoi
> 
> Iemand enig idee hoe ik wmv-bestanden kan afspelen in Dapper Drake?
> 
probeer het commando :
sudo apt-get install w32codecs

Dit zou de benodigde codecs moeten installeren als je de juiste
repository's aangevinkt hebt in synaptic of /etc/apt/sources.list.


Groet,

Paul


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 252 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070612/b1744b5a/attachment.pgp