Onderwerp : dual-boot installatie blijft steken in partitioning

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Wo Jun 6 17:20:02 BST 2007


On Wed, 06 Jun 2007, Pappa van Jonah, Naomy en Tymoh wrote:

> Je creeert met Fdisk, Partition Magic of met een Windows installatie cd 
> alvast de partities die je wilt hebben. Of je creeert de resterende lege 
> (partitieloos) ruimte in met je Linux cd. Aan jou de keuze.

Dat hoeft dus niet :)

Ubuntu kan je windows-partitie, zo lang het geen Vista is, gewoon
resizen tijdens de installatie. Dan krijg je ook een mooie slider
waarmee je kunt aangeven hoeveel procent van je harddisk Ubuntu mag gaan
innemen.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 829 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070606/2466f21a/attachment.pgp