Onderwerp : Vertaling Tor Applet

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Di Jun 5 06:05:13 BST 2007


On Mon, 04 Jun 2007, Jaap Woldringh wrote:

> In plaats van LaTeX (schijnt een buitengewoon fraai programma te zijn, 
> overigens, van Donald Knuth), kan je ook een uiterst klein lettertype 
> kiezen ...

TeX is van Knuth, LaTeX is er bovenop gebouwd door Leslie Lamport (en
later meer mensen).

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 829 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070605/c5a4e70e/attachment.pgp