Onderwerp : Vertaling Tor Applet

Auteur : Ebuntor
E-mail : ebuntor op imap.cc
Datum : Ma Jun 4 13:43:09 BST 2007


Hallo iedereen,

Ik heb de Tor Applet vertaald, het is tevens ook mijn eerste vertaling.
Om lid te kunnen worden van de "Ubuntu Dutch Translators" op Launchpad
werd gevraagd om een .po bestand mee te sturen naar de mailinglijst voor
de "kwaliteitscontrole". Dus, bij deze. :)
De vertaling op Launchpad is hier te vinden:
https://translations.launchpad.net/torapplet/main/+pots/torapplet0/nl/+translate

De hoeveelheid werk en de lengte van de zinnen viel wel wat tegen dus ik
kan begrijpen als het te weinig blijkt te zijn om lid te kunne worden.
 In dat geval vertaal ik wel iets wat groter is.

- Ebuntor
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nl.po
Type: text/x-gettext-translation
Size: 4201 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070604/c36c3c1a/attachment.bin