Onderwerp : Consumentenbond en Ubuntu

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Do Jul 26 10:10:44 BST 2007


On Thu, 26 Jul 2007, Robert Spanjaard wrote:

> Nee. Fabrikanten zijn vrij om een OS al dan niet te ondersteunen. Als
> Linux groot genoeg wordt komen ze vanzelf, maar ze hebben geen enkele
> verplichting.

Dan nog is het geen fout van de consumentenbond dat sommige hardware
slecht werkt in Ubuntu...

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 829 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070726/63c628da/attachment.pgp