Onderwerp : Ubuntu verwijderen

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Wo Jul 4 13:40:03 BST 2007


On Wed, 04 Jul 2007, Jakiem Asmowidjojo wrote:

> Ik wil UBUNTU verwijderen van mijn PC. Wie wil mij vertellen hoe het moet?
> Ik  wil n.l. mijn PC verkopen met windows erop.

Gewoon Windows installeren, en tijdens de installatie zeggen dat je de
hele schijf wilt gebruiken?

Als je een officiele Windows-versie hebt moet dat lukken, zo niet, dan
kun je 'm beter niet met Windows verkopen.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 829 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070704/ab17bf63/attachment.pgp