Onderwerp : nieuwe hardware

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Wo Feb 28 18:11:29 GMT 2007


On Wed, 28 Feb 2007, adrien wrote:

> Ga van hardware veranderen. Om redenen die mij alleen aangaan wil ik op
> dit huidige systeem (dat ik ga verlaten) mijn oude CRT (beeldbuis bedoel
> ik) monitor aansluiten.
> 
> Wordt dat een geklooi met de instellingen, of gaat Ubuntu die
> automatisch herkennen? (resolutie die niet goed zou staan kan ik
> tijdelijk overleven).

Hoogst waarschijnlijk gaat het wel goed. Als de monitor een beetje goed
is, geeft'ie zijn maximale resolutie e.d. aan je X-server. En die past
dan de maximale resolutie aan (indien de monitor minder aankan dan er
momenteel geconfigureerd is)

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 829 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070228/01942ce8/attachment.pgp