Onderwerp : Ubuntu

Auteur : Dennis Kaarsemaker
E-mail : dennis op kaarsemaker.net
Datum : Ma Feb 26 13:14:09 GMT 2007


On ma, 2007-02-26 at 12:46 +0000, dennis barten wrote:

> * Ubuntu verkreeg ik tesamen met een nieuwe pc. Dit systeem werd
> geleverd na afsluiting van een mobiel abonnement. 

Leuk! Wat voor abonnement is dat?

> Informatique is het merk. Het geheel werd geleverd met twee CD-ROMS.
> Als ik deze twee schijfjes "ASROCK Intel Inside Series"  en "Sweex"
> probeer te downloaden, geeft Ubuntu onbegrijpelijke mapjes en files
> weer, waar ik niets mee kan. 

Die 2 schijfjes bevatten drivers en software voor windows en zijn niet
nuttig onder Ubuntu.

> * Momenteel probeer ik programma's als Skype en LimeWire te downloaden
> en op te slaan op mijn computer. Echter, Ubuntu zegt de software niet
> te kunnen installeren; de programma's zijn "niet geschikt." Hoe kan ik
> deze en andere programma's van het internet downloaden en correct
> installeren?

Welke versie van Ubuntu gebruik je?
-- 
Dennis K.

Time is an illusion, lunchtime doubly so.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070226/6b561aaf/attachment.pgp