Onderwerp : Wine

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Do Feb 22 05:13:00 GMT 2007


On Wed, 21 Feb 2007, Han Bronsveld wrote:

> Ik heb Wine genstalleerd. Moet je dit starten met Winecfg (via Alt+F2)?
> En hoe kun je vervolgens een programma starten, bv. notepad.exe?

Je kunt het instellen met winecfg.
Notepad starten doe je dan door WEER alt+f2 te doen, en 'wine
/mnt/ergens/windows/waar/notepad/staat/notepad.exe' (uiteraard vervang
je dat pad door het juiste :))

Overigens heeft Wine z'n eigen notepad: start gewoon kaal 'notepad' maar
eens.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 829 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070222/96f8a10d/attachment.pgp