Onderwerp : Snelzippen

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Di Feb 20 09:47:46 GMT 2007


On Tue, 20 Feb 2007, Rein de Vries wrote:

> Weet iemand of zoiets kan? Bij het huidige "Create archive" kan je geen
> wachtwoord of vercijfermethode aangeven .... :-(
> 
> File Roller biedt geen mogelijkheid om een vercijferalgorithme te
> kiezen. Is er een andere tool die dit wel biedt?

Het algoritme maakt niet uit. Je kunt er vanuit gaan dat file-roller het
best beschikbare algoritme pakt.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 2830 bytes
Desc: niet beschikbaar
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070220/75072b1a/attachment.bin