Onderwerp : KVpnc

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Di Feb 20 07:49:29 GMT 2007


On Tue, 20 Feb 2007, defrysk wrote:

> On Tue, 2007-02-20 at 06:24 +0100, Martijn van de Streek wrote:
> > On Mon, 19 Feb 2007, Han Bronsveld wrote:
> > 
> > > Via het installatieprogramma heb ik KVpnc ge´nstalleerd op mijn Ubuntu
> > > 6.10. Als ik KVpnc opstart krijg ik de melding Kon menu-item niet
> > > starten Uitvoeren van dochterproces "su-to-root" mislukt (No such file
> > > or directory)
> > > 
> > > Is deze alleen geschikt voor Kubuntu?
> > 
> > Mogelijk.
> > 
> > Maar een foutmelding is een bug. Het kvpnc-pakket zou afhankelijk moeten
> > zijn van het programma wat't gebruikt om root te worden, en blijkbaar is
> > dat het niet (of je hebt het niet via synaptic geinstalleerd..)
> > 
> > Martijn
> 
> Als je administratierechten nodig hebt voor kde applikaties moet je je
> ervan vergewissen of je kdeadmin wel geinstalleert hebt.
> 
> 'sudo apt-get install kdeadmin'

Als een kde-programma dat nodig heeft, moet het er afhankelijk van zijn
(Dependency) :)

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 829 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070220/8b633468/attachment.pgp