Onderwerp : ubuntu-nl launchpad team

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Za Feb 17 17:08:41 GMT 2007


On Sat, 17 Feb 2007, rowan Bloemhof wrote:

> ik ook en zit er nog steeds buet uin

Als je vertalingen wilt maken, zul je eerst moeten aantonen dat je dat
netjes kunt, zoals aangegeven op de Launchpad-pagina.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 829 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070217/3eb160a3/attachment.pgp