Onderwerp : Afmelden.

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Vr Feb 16 15:02:43 GMT 2007


On Fri, 16 Feb 2007, Henk Sanders wrote:

> L/S.
> 
> Beste mensen,ik Henk Sanders wil voorlopig geen mails meer ontvagen.
> Mijn reg:Nr GoOzgkhv en wachtwoord dereuze27.

Ik zou als ik jou was overigens mijn wachtwoord veranderen -- het staat
nu publiek gearchiveerd op het halve internet.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 829 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070216/3595ee85/attachment.pgp