Onderwerp : PDF's maken vanuit Open Office

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Do Feb 15 13:59:21 GMT 2007


On Thu, 15 Feb 2007, Jan Wijna wrote:

> Wanneer ik PDF bestanden maak met O.O., dan zijn deze bestanden flink 
> veel groter dan de .ODT of .DOC bestanden. Ik heb zelf de indruk dat die 
> PDF's ook veel kleiner kunnen, ze hoeven uiteindelijk niet groter dan A4 
> uitgeprint worden. Iemand een idee of dat zo is, en zo ja, hoe ik dat 
> dan kan doen?

Je kunt bij het exporteren aangeven dat de kwaliteit van de plaatjes
omlaag moet. En je kunt andere opties instellen (er staat ook in de
online hulp welke het bestand groter/kleiner maken)

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 829 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070215/9eb0735a/attachment.pgp