Onderwerp : server hardware

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Do Feb 15 12:04:55 GMT 2007


On Thu, 15 Feb 2007, Bjorn Monnens wrote:

> Thnx voor de info al
> Maar als ik bij dell ga en mijn server configureer krijg ik al geen 
> 3ware controller optie. Vandaar dat ik dus ne supplier met type vroeg 
> dat gekend is te werken. Why change a winning team, right? :)

Bijna alle hardware werkt wel :)
Je kunt ook voor Megaraid gaan.. of dus inderdaad software raid.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 829 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070215/99fdfd43/attachment.pgp