Onderwerp : [Fwd: [Ubuntu-be] FOSDEM on February 24/25]

Auteur : Dennis Kaarsemaker
E-mail : dennis op kaarsemaker.net
Datum : Wo Feb 14 20:08:49 GMT 2007


On wo, 2007-02-14 at 21:05 +0100, Jan Claeys wrote:
> Ik weet dat er hier ook ge´nteresseerden waren om mee te werken...  :)

Yup, maar dat heeft Mark je vast ook verteld :)
Ik neem iig een A0 poster, een paar A3 posters en een stapel stickers
mee. Ook heb ik nog wat Ubuntu shirts en 2 laptops, waarvan 1 zeer
geschikt voor demos.
-- 
Dennis K.

Time is an illusion, lunchtime doubly so.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070214/d6e8c31d/attachment.pgp