Onderwerp : virtuele schijf - vmware

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Di Feb 13 08:08:34 GMT 2007


On Tue, 13 Feb 2007, guido dom wrote:

> Is there an open source program, usable in ubuntu 6.10, wherewithI could
> install Win XP in ubuntu or is VMware the only (to be paid for) solution?

Er is ook nog qemu, maar die is trager. En als je een 'nieuwe' CPU hebt
(met Intel VT) kun je Xen proberen, maar ik heb geen idee hoe dat werkt
met Windows..

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 829 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070213/1d7eee8c/attachment.pgp