Onderwerp : OO crashed na een paste in evolution

Auteur : Rein de Vries
E-mail : rein.de.vries op lbvd.nl
Datum : Di Feb 6 07:59:28 GMT 2007


Hallo,

Iemand enig idee hoe ik het volgende kan verhelpen?:

Als ik in een OpenOffice writer document met ctrl+c een stuk kopieer en
daarna in een met evolution aangemaakt mailbericht met ctrl+v paste, dan
crashed OpenOffice. Ik ben gisteren een stuk werk kwijtgeraakt en dat is
toch wel behoorlijk vervelend (doet me denken aan perikelen een hele
tijd geleden met M$-sw) ...

Tips zijn welkom. Zeer bedankt!

Rein de Vries

-------------- next part --------------
Er is een HTML-bijlage verwijderd...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070206/42d86d19/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3267 bytes
Desc: niet beschikbaar
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070206/42d86d19/attachment.bin