Onderwerp : stop

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Ma Feb 5 21:05:05 GMT 2007


On Mon, 05 Feb 2007, skinny wrote:

> stop  email
> -- 
> ubuntu-nl mailing list
> ubuntu-nl op lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl

Dat kun je zelf, door naar die pagina te gaan. Dit staat overigens onder
elke email.

Ook bevat elke email een header 'List-Unsubscribe' met het emailadres
waar je 'uitschrijf'-vragen heen moet sturen.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 829 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070205/75e5d7d6/attachment.pgp