Onderwerp : zou iemand mij uit kunnen leggen hoe je beryl moet instaleeren

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Ma Feb 5 18:02:58 GMT 2007


On Mon, 05 Feb 2007, rowan Bloemhof wrote:

> nou wat er ongeveer gebeurt is dat als ik de beryl-manager start volgens de
> howto dan start hij wel maar dan verdwijnt de balk met sluiten minimaliseren
> maximaliseren etc. en als ik metacity weer selecteer in het menu dan
> verschijnt die balk weer

Interpunctie is ook geen luxe..

Maargoed.
Heb je een NVidia-kaart of een ATi-kaart?
Welke driver gebruik je?
etc.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 829 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070205/3ba5f71b/attachment.pgp