Onderwerp : root

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Ma Feb 5 17:46:59 GMT 2007


On Mon, 05 Feb 2007, Tj. J. Oosterhuis wrote:

> Ik heb vandaag ubuntu-linux geinstalleerd. Is het mogelijk om net als
> bij redhat-linux direct in te loggen als root?

Mogelijk? Ja. Wenselijk? Nee.

Lees alles over hoe wel en niet, en waarom wel of niet op:
https://help.ubuntu.com/community/RootSudo

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 829 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070205/5ce3fffa/attachment.pgp