Onderwerp : zou iemand mij uit kunnen leggen hoe je beryl moet instaleeren

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Ma Feb 5 15:53:20 GMT 2007


On Mon, 05 Feb 2007, defrysk wrote:

> om gpg sleutel in te voeren voor deze repository :
> wget http://ubuntu.beryl-project.org/root@lupine.me.uk.gpg -O- | sudo 
> apt-key add -

DAT moet je nooit zomaar doen. Een security-foutje en iedereen kan daar
een key uploaden, en die vertrouw je nu... en dan kan die persoon
'vertrouwd' malware uploaden.

Je kunt de repository beter 'onvertrouwd' laten en jezelf er steeds aan
herinneren dat het mis zou kunnen gaan, en wat dan de oorzaak is. Ook
bij bijvoorbeeld upgrades.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 829 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070205/d982242d/attachment.pgp