Onderwerp : your mail

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Ma Feb 5 15:16:01 GMT 2007


On Mon, 05 Feb 2007, rowan Bloemhof wrote:

> zou iemand mij uit kunnen leggen hoe je beryl moet instaleeren want ik heb
> het meerdere malen  geprobeerd te instaleeren zonder suc6

Zou je een subject willen zetten op je mail? Dat is makkelijekr ;)

Je vergeet overigens wat essentiele informatie:

- welke versie van Ubuntu draai je?
- wat heb je al geprobeerd? (precieze links van HOWTOs svp)

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 829 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070205/5a850012/attachment.pgp