Onderwerp : Winl4lin

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Ma Feb 5 12:20:22 GMT 2007


On Mon, 05 Feb 2007, Jac wrote:

> Wie kan mij stap voor stap vertellen hoe ik deze emulator kan
> installeren onder Ubuntu.
> Ik ben wat dat betreft een newbie.
> Er zijn een paar Windows programma's wat ik graag zou willen draaien
> onder Ubuntu.

Heb je al geprobeerd 'wine' te installeren? Daarmee kun je
Windows-programma's in Linux (dus ook Ubuntu) draaien.

Je kunt het vinden bij Toepassingen -> Installeren/Verwijderen

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 829 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070205/bb16343e/attachment.pgp