Onderwerp : root paswoord

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Do Feb 1 10:43:49 GMT 2007


On Thu, 01 Feb 2007, Jeroen van de Nieuwenhof wrote:

> > En DVD's zouden ook gewoon leesbaar moeten zijn. Zodra je die erin legt
> > zou eea moeten verschijnen.
> 
> Misschien probeer je (Leo) bestanden te slepen naar een locatie buiten 
> je Persoonlijke map (/home/leo). Als gebruiker heb je standaard de 
> volledige rechten op alles wat in je home-map staat, voor de rest moet 
> je vaak root-rechten hebben (via sudo) om bestanden te kunnen 
> plaatsen/bewerken.

Juist - maar meestal wil je dat niet :)

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 829 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070201/4dfd757d/attachment.pgp